Calamiteitenplan

Calamiteitenplan Golfclub Emmeloord

Omvang

Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten, adequate en deskundige hulp te bieden.

Hiervoor hebben alle Marshals, de golfpro, de greenkeeper(s) en de vaste clubhuismedewerkers minimaal de opleiding EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen)en de cursus Reanimatie en AED gevolgd. We streven ernaar dat een vijftigtal leden van onze golfclub de cursus Basic Life Support hebben

gevolgd.

Materiaal

Speciaal voor het Calamiteitenplan zijn twee A.E.D’s, twee EHBO-koffers, en een calamiteitentelefoon voor in de Marshalbuggy aangeschaft.

Eén EHBO-koffer en één AED zijn geplaatst in de marshalbuggy. De andere EHBO-koffer en AED en bevinden zich resp. bij de balie en in de entree van het clubhuis.

Uitvoering

Het calamiteitenplan is opgesteld door het bestuur in afstemming met de Marshallcommissie, greenkeepers en clubhuiscommissie.

De nieuwe richtlijnen Reanimatie 2010 in Nederland en Belgie zijn in het Calamiteitenplan verwerkt.

Inleiding

Het calamiteitenplan van Golfclub Emmeloord is primair opgesteld voor de golfers op of om de golfbaan Emmeloord om in geval van calamiteiten een maximale hulpverlening te waarborgen.

Ongevallen

Bij (kleine) ongevallen wordt de Marshal of de Clubhuismedewerker  gewaarschuwd, middels de calamiteitentelefoon. De dienstdoende Marshal en clubhuismedewerker zullen naar vermogen het probleem oplossen.

Indien zij zelf daartoe niet in staat zij, kan alsnog een arts of de ambulance gewaarschuwd worden.

Bij ernstige en levensbedreigende calamiteiten zijn er drie verschillende situaties die invloed hebben op de manier waarop hulp geboden wordt.

* de Marshal én clubhuismedewerker zijn beiden aanwezig;

* de clubhuismedewerker is aanwezig en de Marshall is afwezig;

* zowel de Marshal én de Clubhuismedewerker zijn afwezig.

In dit geval is ook het clubhuis gesloten.

Communicatie

In geval van calamiteiten verloopt de communicatie tussen Marshal en clubhuis via de speciale mobiele telefoon (de calamiteitentelefoon).

Deze telefoon heeft de Marshal bij zich tijdens zijn dienst. De telefoon is rechtstreeks is aangesloten op de accu van de marshallbuggy.

De tweede calamiteitentelefoon is de vaste telefoon in het clubhuis.

Met de mobile telefoon is rechtstreeks contact mogelijk is met:

- 112;

- het clubhuis;

- de marshal

- de greenkeeper

Indien de marshal niet aanwezig is zal zijn calamiteitentelefoon automatisch doorgeschakeld worden naar de telefoon van het clubhuis.

Het nummer van de calamiteitentelefoon ( 06-…….) staat aangegeven op de borden van elke afslagplaats en op de scorekaart.

Wat te doen bij ongevallen waarbij hulp nodig is:

Indien een golfer te maken krijgt met een (relatief) klein ongeval zoals kneuzingen, verstuikingen, kleine wonden, teken beten etc. en waarbij hulp wenselijk c.q. noodzakelijk is van een persoon die op de hoogte is met Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken, wordt via de calamiteitentelefoon als eerste de Marshal gewaarschuwd vervolgens  de clubhuismedewerker en dan de greenkeeper.

Wat te doen bij levensbedreigende calamiteiten (circulatiestistand ):

In geval van calamiteiten zijn de golfspelers de “eerstelijns” hulpverleners en treden zij direct handelend op door:

- onmiddellijk 112, de Marshal en het clubhuis te (doen) bellen;

- (zo nodig) direct te beginnen met reanimatie;

- door te gaan met reanimeren tot de marshal met de AED arriveert;

- de marshal alle gevraagde hulp te bieden.

De clubhuismedewerker geeft via 112 de ambulancedienst door naar welke plaats de ambulance moet komen.

Er moet gezorgd worden dat de ambulances opgevangen worden en naar plaats van het ongeval gebracht worden.

De clubhuismedewerker informeert de greenkeeper en wijst zo mogelijk twee in de buurt zijnde personen aan, laat ze een gekleurde hes aantrekken en zegt ze:

- wat er aan de hand is;

- waar op de baan de calamiteit is;

- naar de openbare weg te gaan om de ambulances en de politie op te vangen om de route naar de plaats van het ongeval te wijzen en de chauffeurs te begeleiden.

(Eén set gekleurde hesjes ligt bij de AED; de andere set ligt in de marshalbuggy)

Zodra de ambulances en de politie is aangekomen, nemen de professionele hulpverleners de coördinatie over.

Instructie calamiteit voor de Marshall

U wordt gebeld i.v.m. calamiteit en u vraagt:

- Wat is er aan de hand?

- Hebt u al 112 gebeld?

- Waar is de calamiteit.

- Zeg dat u onderweg gaat naar het ongeval

 

Bel zo nodig de Clubhuismedewerker:

- Leg de situatie uit;

- Zeg de plaats van het ongeval;

- Zeg dat 112 wel of niet gebeld is;

- Zo ja, laat weten welke aanrijroute de ambulances moeten nemen;

- Zeg de clubhuismedewerker dat opnieuw 112 gebeld moet worden in verband met de aanrijroute.

 

Instructie calamiteiten clubhuismedewerker

U wordt gebeld door Marshall:

- herhaal de informatie van de Marshal: aard en plaats van de calamiteit;

- is 112 gebeld?;

- overleg kort welke aanrijroute genomen wordt, indien mogelijk in overleg met

  de greenkeeper

- u belt (opnieuw) 112 en zegt:

Er is al gebeld. Verbindt mij met meldkamer Ambulancedienst Flevoland” Het betreft …………(aard van calamiteit) op Golfclub Emmeloord, Casteleynsweg 6

 

Indien ambulance via ingang komt:

- Bel greenkeeper en vraag om hulp te bieden;

- Stuur 2 personen naar ingang;

- Vertel ze de plaats op de baan waar de calamiteit is;

- Laat ieder een hesje aantrekken en vertel dat er twee ambulances komen.

- Zeg dat ieder in een ambulance stapt en de weg wijst naar de plaats van het ongeval.

- U blijft op uw plaats

 

U wordt gebeld door golfer (via doorgeschakelde telefoon Marshall )

Vraag:

- Wat is er aan de hand;

- Hebt u al 112 gebeld;

- Waar is de calamiteit;

- Wat is uw 06- nummer;

- Zeg: Hulp komt naar u toe

- U belt (opnieuw) 112 en zegt:

Er is al gebeld. Verbindt mij met meldkamer Ambulancedienst Flevoland” Het betreft ………..(aard van calamiteit) op Golfclub EmmeloordCasteleynsweg 6, 8305 AN Emmeloord

- Bel de greenkeeper en vraag hem hulp te bieden


- Regel vervoer (buggy)

 


Bij een levensbedreigend ongeval (hartstilstand)

– Vertel de waar de calamiteit is;

– Stuur de Marshal-buggy (met daarin de calamiteitentelefoon en de

   AED) naar het ongeval en instrueer de bestuurder om onderweg

   iedereen aan te schieten om hulp bij de reanimatie en de AED;

                                                                                                        

Indien ambulance via ingang komt:

- Stuur 2 personen naar ingang;

- Vertel ze waar de calamiteit is;

- Laat ieder een hesje aantrekken en vertel dat er twee ambulances komen.

- Zeg dat ieder in een ambulance stapt en de weg wijst naar de plaats van het ongeval.

- U blijft op uw plaats, ( u mag alleen in uiterste nood naar ongeval, mits er een vervanger in het clubhuis aanwezig is.)

 

Naar boven

Clubnieuws

23-03-2019

1e vismix wedstrijd was succes!

Lees meer...

11-03-2019

Nieuwsbrief maart 2019 is verschenen

Ga naar pagina...

11-03-2019

Remmelt Pit wint in play-off van Geert-Jan Koopman en wordt WWC kampioen

Lees meer...

11-03-2019

Matchplay knok-out bijna vol.

Lees meer...

11-03-2019

Nog plekjes vrij voor par 3 matchplay van 17 mrt.

Lees meer...

09-03-2019

Promotiefilm GCE door Emelwerda studenten

Lees meer...

Zoek in site:
Kalender:
« Maart 2019 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Ogenblik a.u.b. ...